Про ММО

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА:
«Розвиток ЖИТТЄВИХ компетентностей учнів через впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках основ здоров’я»


ПРОБЛЕМИ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
 підвищення науково-методичного та професійного рівня вчителів основ здоров'я;
 реалізація інформаційно-просвітницьких програм та проектів, спрямованих на формування у школярів свідомої мотивації до дбайливого ставлення до свого здоров'я;
 впровадження інноваційні технології навчання.