Семінари, конференції

Науково-практична конференція 

"Анализ ефективності впровадження технолгії життєвих навичок у школьний курс "Основи здоров'я"


21 листопада  2007 року на базі № 18 у відбулась  міська науково-практична конференція «Аналіз ефективності впровадження технології життєвих навичок у шкільний курс «Основи здоров’я», метою якої є взаємообмін педагогів   власним досвідом з певної проблеми. У конференції взяли участь понад 20 вчителів міста.
Науково-практичну конференцію відкрила методист Артемівського міського відділу освіти   Осподова Н.Г., яка зазначила, що обмін досвідом - золотий фонд, з джерел якого черпає і старше, і молодше покоління педагогів знання, вміння та практичні навички.
Цілі та завдання науко-практичної конференції: ознайомити вчителів предмету «Основи здоров’я» з особливостями викладання предмету; проаналізувати наробки творчих  груп, щодо впровадження технології формування життєвих навичок у шкільний курс «Основи здоров’я» за 2006-2008 р.р.; удосконалити навички щодо проведення тренінгу; за допомогою тренінгової технології поповнити знання учасників щодо профілактиці захворювань різної етіології.
План проведення: 

  • мультимедійна презентація з досвіду роботи вчителів ЗОШ № 1, 2, 5, 11, 12, 18, школи-інтернат № 1;
  • круглий стіл «Аналіз ефективності впровадження технології життєвих навичок у шкільний курс «Основи здоров’я», тренінг «Профілактика захворювань різної етіології»,
  • відкритий урок «Основи здоров’я» в 3 клас,
  • підведення підсумків.

 

21 березня  2008 року на базі № 18 у відбувся  міський семінар«Аналіз ефективності впровадження технології життєвих навичок у шкільний курс «Основи здоров’я», метою якої є взаємообмін педагогів   власним досвідом з певної проблеми (продовження науково-практичній конференції).
У конференції взяли участь 25 вчителів міста.
Цілі та завдання семінару: проаналізувати наробки  вчителів  навчальних закладів міста  щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій  у шкільний курс “Основи здоров’я” за 2006-2008 рр; за допомогою тренінгової технології визначити, що розвиток життєвих навичок – необхідний елемент якісної освіти, що використовує ефективні методи навчання.
План проведення:
1. Круглий стіл «Аналіз ефективності впровадження здоров’язберігаючих технологій  у шкільний курс «Основи здоров’я»».
2. Відкриті уроки  з курсу  «Основи здоров’я»:

  • 3 клас  Фізична  складова  здоров’я
  • 7 клас  Соціальна  та  психічна  складова  здоров’я
  • Інтегрований  урок 9 клас

4. Екскурсія  до  музею  «Духовності» Духовна  складова  здоров’я
5. Тренінг «Розвиток життєвих навичок – необхідний елемент якісної освіти, що використовує ефективні методи навчання».

6. Підведення підсумків.

 

Граючись відпочиваємо і навчаємось.

 

Ці слова стали лейтмотивом в організації семінару, який відбувся 30квітня  2009 року на базі № 18 у відбувся  міський семінар «Ігрова діяльність, як інструмент формування життєвих навичок учнів».
У роботі семінару взяли участь 18 вчителів міста.
Педагоги, що найкращим способом пізнання дитячого навколишнього світу є гра. Вчительшколи-інтернат № 1  продемонструвала мультимедійну презентацію «Ігрова діяльність, як інструмент формування життєвих навичок учнів». Вчителі змогли ознайомитися з посібниками, видами різних дидактичних, сюжетно-рольових ігор, театрами на виставці.
Звичайно, найцікавішим був перегляд практичної роботи щодо реалізації художньо – естетичного розвитку та ігрової діяльності. Слухачі методичного об'єднання відчули захоплення гри.

 

Гуманізація НВП – один із шляхів створення сприятливої атмосфери для розвитку дитини.

 

Даній проблемі були присвячені міський семінар-тренінг, які пройшли 14 лютого 2010 року на базі школи №18. У заході взяли участь психолог школи Боярінова Олена Сергіївна, 15 педагогів, запрошені вчителя початкових класів.
Життя і діяльність учня в школі і поза нею завжди має бути сповнене почуттям радості, світлою перспективою, надією на успіх.  Практичний семінар дає змогу забезпечувати теоретичну та практичну спрямованість предмета, націлювати вчителів на самоосвіту, допомагати поповнюватизнання та спрямовувати навчально-виховний процес на досягнення мети: формування освіченої, творчої, компетентної особистості, збереження її здоров’я.
Семінар актуальний за змістом, інтерактивний, формуються вміння й навички практичного застосування здобутих знань.

 

Практичне заняття «Використання ІКТ під час викладання курсу «Основі здоров’я»,

в рамках науково-практичного семінару.

 

Дата проведення 25 січня 2012 року. Місце проведення: ЗОШ № 18
Форма проведення: Науково теоретичний семінар
Тема: “ Інноваційні підходи до сучасного уроку ”.
Сьогодні якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають Інтернет  і  комп'ютерні технології. Учні, які мають знання середнього рівня, часто виграють від застосування комп’ютерів більше,  ніж ті, що мають знання достатнього та високого рівнів.
Використання комп’ютерів не має негативного впливу на засвоєння традиційних навиків. Інтернет та електронна пошта стимулюють учнів до творчої активності. Учителі, які використовують  інформаційно-комп’ютерні технології на уроках основ здоров’я, вважають, що їм  краще можна подати матеріал, швидко та ефективно перевірити знання учнів, підвищити їх інтерес до навчання. Запровадження зазначених інновацій в освітній процес загальноосвітніх  навчальних закладів забезпечує формування технічно та технологічно освіченої творчої особистості, підготовленої до життя, активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства.